“Üniversite” (Cemil MERİÇ)

1
990

Cemil MERİÇ’i bilir misiniz?Aydın gibi bir aydın,hani şu günlerde bahsettiğim aydınlardan gibi değil yahu,yani kendisine aydın yakıştırmasını kendi yapmamış,başkları yapmış,alameti farikası kitapları,cümleleridir…

Cemil MERİÇ’in Jurnal adlı eserinde Cilt 1’de Üniversite adlı bir yazı var,aktarmak istedim..

______________________________________

Kuruluşundaki gaye bakımından,Üniversite,bütün şubeleriyle yalnız ilmi araştırmalar yapar.Yani hayatın dışındadır.İlmin ilk vasfı “desinteresse” olması,emellerimizin,ihtiraslarmızın dışında olması değil midir?Belki cemiyet konuları da üniversiter araştırmaların konusu içine girer fakat aktüelliklerini kapıda bırakarak.

Bu tarifi, yüksek tahsilden beklediğim,cemiyet meselelerine ışık tutması şeklinde ifadelendirseydiniz size hak vermek mümkün olurdu,zira bu bir temenni olurdu o zaman.Bu temenninizi gerçekleştirmeye çalışan,yani cemiyetin çeşitli cephelerine,donuk da olsa ışık tutmak isteyen fakülteler veya fakülte bölümleri:hukuk,iktisat,tarih,sosyoloji.

Hukuk fakültesi yakın zamana kadar medeni ülkelerde “mektep” adını taşırdı.Mühendis mektepi,Dişçi mektebi,Tıbbiye mektebi gibi…Zira doğrudan doğruya saf ilimle uğraşmaz bu fakülte,avukat,hakim,hariciyeci yetiştirir.Ticaret adamına,kanunu kendi lehine istismar etmeyi,vatandaşa haklarını korumayı veya ezilmemeyi öğretir.Bu fabrikanın imal ettiği meta:standart bir politikacı,aydın,yazar.Bir nevi maymuncuk,her kapıyı açar,hiçbir kapıya mahsus değildir.

İktisat fakültelerinde iktisat ilmi okutulmaz,esasen iktisat diye bir ilim olduğu da tartışma konusudur,para,bankacılık,muhasebe,istatistik öğretilir.Türkiye’de iş hacmi dar olduğundan,yarım yamalak bir bilgiyle sokağa fırlatılan iktisat mezunları,devletin kendilerine kaymakamlık hakkı tanıması için sık sık nümayiş yapacak kadar bashtsızdırlar.

Hukuk ve İktisat Fakültelerinde,sosyoloji,iktisadi doktrinler,hukuk felsefesi,amme hukuku vs gibi dersler de okutulur..

__________________________________________

Üstad burda hukukçuların her yola gelecek yetenekte olduğunu mu yoksa her işi yapabilecek kaypaklıkta olduğunu mu anlatmak istemiş tam oturtamadım kafamda..Övüyor mu yeriyor mu,yoksa sadece durum tespiti mi yapmış?

O değil de iktisatçılara neden bu kadar dokundurmuş üstad?

1 YORUM

  1. mühendislik eğitimine pek dokunmamış, ki farklı olduğu da kesindir. Ayrıca, eskiden “talebe” talep eden anlamına gelen kişilere şuanda “öğrenci” deniyor, ne verilirse onu alıyor bu kişiler. Nerde ar-ge-düş-yor-har-geç (araştır geliştir düşün yorumla harekete geç)

CEVAPLA

İnsan mısın? *