Ödeme Emrine İtiraz Nedir ve Nasıl Yapılır

18
18400

En son yazımda Ödeme Emrinin içeriğini,tebligat sürecini anlatmıştım.Şimdi olaya borçlu tarafından bakarak,ödeme emri kendisine tebliğ edilen borçlunun,alacağı inkar etmesi durumunda(yani borcu kabul etmemesi halinde) ya da alacaklı kişinin icra takibi yetkisinin olmadığını ileri sürmesi halinde  hangi yollara başvurması gerektiğini anlatıcam.

İlk unutmaman gereken kural ; ödeme emrine 7 gün içerisinde itiraz edebileceğin.

Hatırlarsan ya da okuduysan,icra hukukuyla ilgili ilk yazımda ilamsız icra takibi başlatmanın kolaylığından bahsetmiştim.Çünkü alacağın hiç bir belgeye dayanması gerekmemekte.

İcra hukukunda,alacaklıya icra takibi başlatabilmesi için tanınmış bu kolaylık,borçluya da ödeme emrine itirazda tanınmış.

Yani borçlunun,ödeme emrine itiraz etmesi,başka hiç bir işleme gerek kalmaksızın icra takibini durdurur.

Alacaklı icra takip işlemini başlatırken,icra müdürü,borcun gerçekte var olup olmadığını,zamanaşımına uğrayıp uğramadığını araştırmakla mükellef değildi ve de yetkisi yoktu.Ödeme emrine itirazda da,icra müdürünün ödeme emrine itirazın haklı olup-olmadığına karar verme yetkisi yoktur.

Kısaca kanun,hem alacaklıya-hem borçluya eşit davranmıştır diyebilirim.

Diyelim sen,yani borçlu taraf,ödeme emrine itiraz ettin ve takip durdu.Alacaklının icra takip işlemlerini devam ettirebilmesi için önünde iki seçenek var,ya Genel Mahkemelerde İtirazın İptali yoluna gidecek,ya da İcra Mahkemesinde İtirazın Kaldırılması Yoluna.

Biz borçluyuz ve ödeme emrine itiraz ettik.Ettik de,hangi sebeple?

Ya Maddi Hukuka,Takip Hukukuna Dayalı Sebeplerden dolayı, Ya da,borca ve imzaya itiraz ederek,itirazlarımızı icra dairesine sunucaz.

Maddi Hukuka-Takip Hukukuna Dayalı İtiraz Sebepleri Nelerdir?

 • Yetki İtirazı: İcra takip işlemi yetkili olmayan icra dairesinde başlatılmış olabilir.
 • Derdestlik İtirazı: Yani alacaklının,aynı alacak için takip etmekte olan bir icra takibini sürdürdüğü.
 • Alacaklıyla,senin aranda yapılmış bir sözleşmeden ötürü,alacaklının takip yapma hakkından vazgeçtiği itirazı.
 • Alacak miktarının muayyen (belirli olmadığı) itirazı
 • Alacağın hiç mevcut olmadığı (misal,ödeme emriye beraber gönderilmiş senedin sahte olması) itirazı
 • Alacağın ödeme emrinde yazıldığı kadar olmaması.Yani 1000 TL yazarken,senin borcun yalnızca 800 TL ise,kısmi itirazda bulunabilirsin.
 • Alacağın taliki bir şarta bağlanmış olması.Yani alacak geciktirici bir şarta bağlanmıştır.Mesela sen ; “Eğer üniversiteyi kazanırsan,sana 1000 TL vereceğim” metnini içeren bir sözleşme yapıyorsun,ancak karşı taraf geciktirici şart gerçekleşmeden sözleşme konusu para olan 1000 TL’yi senden talep ediyor.
 • Borcu zaten ödemiş olabilirsin.
 • Borç zamanaşımına uğramış olabilir.

Başka itiraz sebepleri de olabilir,ben sadece en genel itiraz sebeplerini yazmaya çalıştım.

Diğer İki İtiraz Sebepleri;

1)İMZAYA İTİRAZ

Eğer alacaklı kişi, adi bir senede dayanarak icra takibi yapmışsa ve sen de bu adi senet altındaki imzanın sana ait olmadığını biliyorsan,imzaya itiraz edebilirsin.

Peki adi senet nedir? Adi senet; resmi bir makamın ya da memurun katılımı olmaksızın düzenlenmiş senettir.

Burada dikkat edilmesi gereken hususa geleyim.

Eğer imzaya itiraz edeceksen,imzaya itiraz ettiğini,ayrıca ve anlaşılır bir şekilde açıkca belirtmek zorundasın.Yani şöyle ifadeler kullanmalısın ; “senet altındaki imza bana ait değildir” “böyle bir imza atmadım” “imzaya itiraz ediyorum” gibi. Eğer imzaya itiraz ettiğini açıkca bildirmezsen,imzayı kabul etmiş sayılırsın. Mesela ödeme emrine “borcum yoktur” diyerek itiraz etmen durumunda,imzaya ayrıca ve de açıkca itiraz etmediğin için senet altındaki imzanın sana ait olduğunu kabul etmiş olursun.

İmzaya itiraz yalnız senetli takip işlerinde yapılabilir.

Eğer icra takibi, imzası noterlikçe tasdikli bir senede dayanıyorsa,yani senet adi senet değilse,borçlu hangi yola başvurabilir?.Bu durumda,borçlu imzaya itiraz edemez.Böyle bir itiraz icra mahkemesi tarafından incelenemez.Borçlunun başvurabileceği yegane yol sahtelik davasıdır.(Menfi Tespit)Bu durum uygulamada nadir olduğu için,ayrıntıya girmiyorum.

Son olarak,takip resmi dairelerin yahut yetkili makamların usulüne uygun olarak verdikleri bir makbuza dayanıyorsa,borçlunun gene imzaya itiraz hakkı yoktur.

2)BORCA İTİRAZ

Borçlunun imzaya itiraz dışındaki tüm itirazları borca itiraz hükmünde olur.Ödeme,zamanaşımı,borcun müeccel olduğu(vadesinin gelmediği),icra dairesinin yetkisiz olduğu vs.Borca itiraz sırasında,borçlunun sadece “itiraz ediyorum” “itiraz hakkımı kullanıyorum” demesi yeterli.

Ancak önemli bir husus var ; borçlu,yani sen , borca itiraz sırasında belirttiğin sebeplerle bağlanırsın.

Borca İtiraz Durumunda İtiraz Sebepleriyle Bağlı Olma Nedir?

Eğer borca itiraz ederken,bir itiraz sebebi belirtmediysen,örneğin yalnızca “itiraz ediyorum” dediysen ve takip adi senede dayanıyor ise, imzayı kabul etmiş sayılırsın.

Hiç bir sebep belirtmeden “itiraz ediyorum” dedin ve alacaklı icra takip işlemine devam edebilmek için icra mahkemesinde “itirazın kaldırılması” yoluna başvurdu diyelim.Bu durumda,hiç bir sebep göstermediğin için, icra mahkemesinde yalnızca alacaklının dayandığı senet metninden anlaşılabilen itiraz sebeplerini ileri sürebilirsin.Bir senet metninden neler anlaşılabilir?Mesela borcun vade tarihi vardır ve,borcun daha müeccel olduğunu(vadesinin gelmediğini) ileri sürebilirsin ya da borcun artık zamanaşımına uğradığını.

Eğer borca itiraz ederken,sebep ya da sebepleri bildirmişsen; bu sebeplerle bağlısın,bu sebepleri genişletemez ya da değiştiremezsin.

Mesela borca itirazında sebep olarak yalnızca borcun vadesi gelmediğini bildirdiysen,icra mahkemesinde artık “imzaya itiraz” edemez,borcu zaten önceden ödemiş olduğunu ileri süremezsin.

İtiraz sebeplerine bağlı olma kuralı itirazın kesin olarak kaldırılması istendiği durumda, icra mahkemelerinde geçerlidir.Ama alacaklı itirazın iptali davası açarsa ve bu davada genel mahkemelerde açılacağı için,borçlu burada itiraz sırasında belirttiği sebeplerle bağlı değil,her türlü delille savunmasını yapabilir.Buradan İcra Mahkemesinin işleyişindeki farklılığı anlayabilirsin.

Bu gecelik burada bitiriyorum,saat 04:06 olmuş.Bi sonraki yazıda

İTİRAZIN GEÇERLİLİK ŞARTLARINI , İTİRAZ SÜRESİNİ , GECİKMİŞ İTİRAZI anlatırım.

Not: İneğim var lan benim,bildiğin inek : ) Günde 17 kg süt veriyo,hey maşallahhhhh

  18 YORUMLAR

  1. önce sevimli ineğinizin sağlık içinde yaşamasını ve bol süt vermesini dilerim..şu işlerden kurtulsam dağ başında bir köyde ineğimle yaşamayı ben de hayal ediyorum…
   başımdaki iş; sgk nın yersiz ödeme borcunu reddettiğim için açtığı itirazın iptali davası..dava sürüyor, dosya bilirkişiye sevk edildi..
   konu şöyle; sgk kestiği emekli maaşını hatalı olarak ödemeye devam etmiş..toplu olarak geri istiyor..geriye dönük 10 yıllık diyor..ben de hata sizin, geriye doğru 5 yıl olacaktı diyorum..
   bilirkişi nasıl karar verebilir ve sonuç ne olur? itirazın kabulü? reddi? veya kısmen kabul/red..borçtan tam olarak kurtulma şansı ne kadar…rüyama giriyor da…teşekkürler..

  2. Merhaba. Benim sorunum kısaca şöyle 2013de ödemiş oldugum senedi işleme koymuşlar. Ve bunu adresime muhtara bir evragım oldugunu bildiren bie kagıt bırakmışlar. Şehir dışında olduğum için kagıdı1ay sonra aldım muhtarlıktan. İtiraz nasıl ederim.

  3. merhaba ben denizbank dan kredı cekdim ama ödeyemedim ilamsız takiplerde ödeme emri icra kagıdı geldi 7 güm icinde itiraz adres beyanında ve mal varlında bulunmamı söylüyorlar ama ben bulun madım acaba neyle karşılaşırım lütven yardım edermisiniz acıl

  4. merhaba ben denizbank dan kredı cekdim ama ödeyemedim icra kagıdı geldi 7 güm icinde itiraz adres beyanında ve mal varlında bulun mamı söylüyorlar ama ben bulun madım acaba nneyle karşılaşırım lütven yardım edermisiniz acıl

  5. benim ödemediğim 6 adet senedim var ve icraya verdiler avukatla konuştum 2 taksit yaparım dedi ama ilk taksidini hemen istiyo ve nekadar olmaz varsa onuları söylüyo şu an durumum yok bana 1 ay musade ver dedim öyle bir şansın yok hacze gelicem dedi evime gelirse benim ölmem lazım ve ben bu duruma itiraz etmek istiyorum nasıl olucak kime bilmiyorum yardımınız için teşekkürler

  6. babamdan 50 koyun almış.senet yok.babam vefat etti.borçlu borcun yarısını ödedim. kalan yarısını ödemez isem oğlu beni öldürecek diye savcılığa şikayet etmiş. bu dilekçesi ile kalan borcu nasıl alabilirim saygılar

  7. bir vatandaş babamdan 50 koyun almış babam vefat etti.senetler kayıp ancak borçlu babamdan 50 koyun aldığını borcun yarısını ödediğini,kalan kısmı ödemez ise. benim onu ölümle tehdit ettiğimi ileri sürerek beni savcılığa şikayet etti.bu dilekçesi ile kalan alacağı nasıl alabilirim

  8. Denizbank’a olan borcumdan dolayı temerrüde düştüm.2003 yılında çıkan 4822 sayılı yasa ile değiştirilen 4077 sayılı tüketicinin korunması hakkındaki kanun gereğince,ana para borcuma faiz uygulamak suretiyle 12 eşit taksitte ödedim ve borcum kalmadı.10.03.2005 tarihinde kadıköy icra dairesi tarafından icra işlemi başlatıldı.Ödeme makbuzları ile kadıköy icra dairesine borcumun ödendiğine dair itirazda bulundum.Otarihten itibaren başka bir işlem yapılmamasına rağmen,ilgili bankanın hukuk bürosu,bana bu borçtan dolayı tekrar işlem başlatacağını 16.09.2010 tarihinde telefonla bildirdi.Tekrar icra işlemi başlatabilirlermi.Başlatırlarsa benim bu borcumu ödediğim için ne yapmam gerekiyor.Teşekkürler.

  9. Kalibre sana minnettar oldum,banada çürük adamın biri ilamsız icra ile aynı numarayı çekti ,sayende işin özünü öğrendim.
   senin gibi hukukçular aydınlanma için halkın ilacıdır.

  10. Hay allah eline, koluna, ağzına, aklına, bilgine, ilmine, beline sağlık sıhat kuvvet versin “kalibre” kardeş ya mükemmel anlatmışsın olay vallahi. ben 7 bankadan icra’lığım, şu anda saadece ilamsız tebligatlar geldi ve bende 7 gün içinde icra dairelerinin hepsine mal beyanında bulundum. Maaş çatı hesabım olan banka, her ne halta dayanarak yaptıysa, maaşıma resmen bloke koydu ve 1 ykr bile çekemiyorum. Şimdi; 1. icra daireleri bana ödeme emrimi gönderecek ? 2. ödeme emri ile mesela 11 milyarlık borcumu 7 gün içinde öde kardeşim ödemezsen maaşından 60 ay taksit yapar keserim mi diyecek ? beni hapsemi atacak? yani bundan sonraki süreç ne olacak 3. Benim istediğim bu devletin resmi haraççıları bir sıra dahilinde maaşımın 4/1’ine (2000 tl alıyorum en fazla 500 tl kessinler istiyorum) haiz koydurarak kesmelerini istiyorum bunun için nasıl bir yol yordam ve yöntem uygulamalıyım, please yardııım yıllardır bu borçtan bıktım topla borcum 50 bin civarı ama 1 kuruşunu bile ne kumarda ne karı kızla yedim, tüm lanet olaylar beni buldu 5 yıl içinde mahvoldum ailem yuvam dağılıcak neredeyse 🙁

  11. müdür nittin sen yahu,bütün hukuki süreci açıklamışın avama:) bırakta bi avukata danışsın millet,danışma ücreti neyin alsın meslektaşlar…:)

  12. hata hile ikrah, bunlar sözleşmeleri geçersiz kılar, ancak ispatım yok diyorsan, yapabileceğin bir şey yok. Ödeme emrine itiraz etsen, ispatın olmadığı için itirazın iptali yoluyla kolayca itirazın iptal edilir ve takip devam eder. En mantıklı görünen yol, ödeme emri geldikten sonra 7 gün içinde mal beyanında bulunman.

  13. bna tanıdığımın borcu yüzünden şiddet kullanarak adi senet imzalattırıldı ancak ispatım yok icraya vereceklerini söylüyolar üzerime bişey yok öğrenciyim ne yapmam gerek acilen cvb atın yusufozguler90@hot..

  CEVAPLA

  İnsan mısın? *