Ödeme Emrine Kısmi ve Gecikmiş İtiraz

9
5744

Bir önceki yazıda ödeme emrine itirazın nasıl yapılacağına giriş yapmıştım.Şimdi bu ödeme emrine itirazın, geçerli bir itiraz olabilmesi için hangi şartların elzem olduğunu anlatmaya çalışıcam.

  1. Borçluyuz ve ödeme emri bize tebliğ edildi.Kural olarak ödeme emrinin tebliğinden evvel yapılacak bir itiraz geçerli değildir.Ancak şöyle bir durum olsa,alacaklı takip talebinde bulundu,talebi kabul gördü ve icra dosyası hazırlandı,senin de dosyanın hazırlandığından ve ödeme emrinin sana gönderileceğinden bir şekilde haberin oldu.İlla ki ödeme emrinin adresine tebliğini beklemek zorunda mısın?Hayır değilsin, dosya numarasını icra dairesine bildirerek takip konusu borca tebliğden evvel itiraz edebilirsin.
  2. İtiraz Ehliyeti.Ödeme emrine bizzat itiraz edebilmen için takip ehliyetine sahip olmalısın.Takip ehilyeti nedir?Takip ehliyeti “fiil ehliyeti”nin icra-iflas hukukundaki şeklidir.O zaman “fiil ehiletinin” şartlarını açıklayayım.Medeni Kanun’a göre ; Ayırtetme gücüne sahip ve ergin olmak ve kısıtlı bulunmamak.Bu kişiler tam fiil ehliyetine sahiptir,dolayısıyla tam takip ehliyetine.Sınırlı takip ehliyetine sahip olanlar ise ; ayırtetme gücüne sahip küçük ve kısıtlılardır.
  3. İtiraz,ödeme emrinin borçluya tebliğinden itibaren 7 gün içinde yapılmalı.
  4. İtiraz İradesinin Gösterilmesi; Borçlu,itiraz etmek istediğini icra dairesine belirtmelidir.Bu belli kalıplardaki kelimelerle yapılmak zorunda değil ; “itiraz ediyorum” “borçla alakam yoktur” “borcum yoktur” gibi itiraz kayıtları yeterli.İtiraz süresi içinde itiraz sebepleri genişletilebilir, değiştirilebilir.

Ödeme Emrine Kısmi İtiraz

Şimdiye değinki şartlar,borcun tamamına ilişkin yapılacak itirazların geçerlilik şartlarıydı.Ancak borç 1000 TL olsun,sen de borcun 600 TL’lik kısmına itiraz etmek istediğinde ne yapmalısın.Yukarıdaki 4 şarta bir ek şart olarak, kısmi itirazda itiraz edilen kısım ayrıca ve açıkça gösterilmeli.Eğer açık ve ayrıca yapılan bir kısmi itiraz yoksa, hiç itiraz edinilmemiş sayılır.

Örneğin ; 1000 TL’lik borcun 600 TL’lik kısmına itiraz etmek istediğinde “borcum 400 TL’dir” ya da “borcumun 600 TL’lik kısmını ödedim” gibi açık,anlaşılabilir beyanda bulunmalısın.Böyle bir kısmi itiraz geçerli olacaktır.Ancak şöyle bir itiraz ; “borcum bu kadar değildi,itiraz ediyorum” geçersiz bir itirazdır ve hiç itiraz edilmemiş gibi işlem görülecektir.Çünkü itiraz edilen,ya da kabul edilen borçtan,ne kadarının kabul edildiği ya da ne kadarına itiraz edildiği açıkça anlaşılabilmelidir ki,alacaklı kalan kısım için icra işlemlerine devam edebilisin.

İTİRAZIN YAPILMASI AŞAMASI

Öncelikle ödeme emrine itiraz,icra mahkemesine değil icra dairesine yapılır. Kural olarak bu itiraz,ödeme emrine gönderen icra dairesine yapılır.Ancak başka bir icra dairesine de masrafların verilmesi kaydıyla itiraz yapılabilir.Ödeme emrine itiraz posta yoluyla da yapılabilir.İtiraz tarihi postaya verilen tarih değil, postaya verilmiş itirazın gönderilen icra dairesindeki icra tutanağına işlendiği tarihtir.

İtiraz sırasında başvurma harcı ya da diğer herhangi bir masraf ödemen gerekmiyor.İtirazın karşılığında, itiraz ettiğine dair ücretsiz olarak bir itiraz belgesi alacaksın.İtirazının ardından,alacaklıya ödeme emrine itiraz ettiğin 3 gün içerisinde bildirilir.

Ödeme emrine itiraz ettikten sonra, her zaman için ödeme emrine itirazından vazgeçebilirsin.Bunu yapabilmen için, ödeme emrine itirazından vazgeçtiğini icra tutanağına işlettirmen ve altının icra müdürünün ve senin (borçlu) tarafından imza edilmesi gerekir.Ödeme emrine itirazından vazgeçmeyi koşullu olarak yapamazsın,şarta bağlı olmadan bir vazgeçiş olmalıdır.Ödeme emrine itiraz etmiş olmana rağmen,icra dairesine ödeme de bulunursan zımni olarak ödeme emrine itirazından vazgeçmiş sayılırsın.

İTİRAZ SÜRESİ

Önemli bir husus olduğu için ödeme emrine itiraz süresinin 7 gün olduğunu defalarca tekrarladım.Bu süre mutlak bir süre,geçirildiği takdirde, ödeme emri kesinleşir.Ödeme emrine itirazın süresi içinde yapılıp-yapılmadığını icra müdürü re’sen (kendiliğinden) gözetmek zorunda.

Borçlu 7 gün daha dolmadan,örneğin ödeme emrinin kendisine tebliğinin 2. günü icra dairesine gidip,borcu kabul ederse, artık takip kesinleşir.

Ödeme Emrine Gecikmiş İtiraz

Bu 7 günlük itiraz süresinin tek istisnası gecikmiş itirazdır.Eğer borçlu kendi kusuru olmadan, bir engel sebebiyle süresi içinde yani 7 gün içinde ödeme emrine itiraz edememişse, bu itirazı sonradan yapabilmekte.

Borçlunun geçikmiş itirazda bulunabilmesi için,iradesi dışında bir engel gerekli,bu engeller neler olabilir?

Borçlunun ağır hastalığı olabilir.Bu durumda borçlu o kadar hasta ki,kendisine bir vekil de atayamıyor diyelim.Borçlu iyileştikten sonra üç gün içerisinde gecikmiş itirazda bulunmalı.

Ya da deprem,yangın,sel gibi afet durumlarında,bu afetin etkilerinin son bularak,borçlunun itiraz edebilecek duruma gelmesinden 3 gün içinde gecikmiş itirazda bulunabilir.

Borçlunun adresinde bulunmama durumu olabilir.Örneğin ödeme emri borçlu yerine tebligatı almaya yetkili birine,karısına,tam ehliyetli oğluna verilmiş olsun,borçlu ise seyahatte olmuş olsun.Bu durumda borçlunun karısı 7 gün içerisinde ödeme emrini eşine ulaştıramadığı için,borçlu seyahatten döndükten sonra üç gün içinde gecikmiş itirazda bulunabilir.

Gecikmiş itiraz icra mahkemesine yapılır.Borçlu 7 gün içerisinde itiraz edememesinin sebeplerini,delillerini bildirmeli ve  de ödeme emrine itirazını bildirmeli.

Gecikmiş itiraz,borçlunun bütün haczedilmiş mallarının paraya çevrilmesi bitinceye kadar yapılabilir.Eğer icra mahkemesi geçikmiş itirazı kabul ederse,icra takibi durur.

Bundan sonraki konuda tekrar alacaklı tarafından olaya bakarak, ödeme emrine itirazın hükümden kalırılması için hangi yollara başvurulabileceğini anlatmaya çalışıcam,yani İtirazın Kesin Kaldırılması, İtirazın Geçici Kaldırılması ve İtirazın İptali Davaları.

9 YORUMLAR

  1. 2018 için 5000₺, 2019 için 3000₺ borcu olan biri “Sadece 2019 yılı için borcum vardır.” diyerek itiraz ederse bu geçerli olur mu?

  2. Yalnıız, işin acıklı kısmı ben mal beyanında maaşımdan şu kadar taksitle 4/1 kesilsin diyede bir şey yazmadım, acaba icra dairesi maaşın tümüne mi yoksa yine hukuka dayalı olarak 4/1’ine mi haciz işlemini gerçekleştirir, yoksa alacaklının insiyatifine mi bırakılır, eğer öyle bir insiyatif söz konusu ise ayvayı hukuksal olarak yedik demektir. Yaw vallahi artık icra olaylarına bakacak kadar yeterli bilgiye sahip oldum ” icra işlemlerinize uygun fiyata bakılır ” (ek gelir) 😀

  3. Hay allah eline, koluna, ağzına, aklına, bilgine, ilmine, beline sağlık sıhat kuvvet versin “kalibre” kardeş ya mükemmel anlatmışsın olay vallahi. ben 7 bankadan icra’lığım, şu anda saadece ilamsız tebligatlar geldi ve bende 7 gün içinde icra dairelerinin hepsine mal beyanında bulundum. Maaş çatı hesabım olan banka, her ne halta dayanarak yaptıysa, maaşıma resmen bloke koydu ve 1 ykr bile çekemiyorum. Şimdi; 1. icra daireleri bana ödeme emrimi gönderecek ? 2. ödeme emri ile mesela 11 milyarlık borcumu 7 gün içinde öde kardeşim ödemezsen maaşından 60 ay taksit yapar keserim mi diyecek ? beni hapsemi atacak? yani bundan sonraki süreç ne olacak 3. Benim istediğim bu devletin resmi haraççıları bir sıra dahilinde maaşımın 4/1’ine (2000 tl alıyorum en fazla 500 tl kessinler istiyorum) haiz koydurarak kesmelerini istiyorum bunun için nasıl bir yol yordam ve yöntem uygulamalıyım, please yardııım yıllardır bu borçtan bıktım topla borcum 50 bin civarı ama 1 kuruşunu bile ne kumarda ne karı kızla yedim, tüm lanet olaylar beni buldu 5 yıl içinde mahvoldum ailem yuvam dağılıcak neredeyse 🙁

  4. Geçen benim elime geldi yurtdışı tebligat, Almanya’ya.. Neyse yolladım geldi derken ortalama 7 – 8 ay geçti.. Bu Ödeme emrini de aynı dava dilekçesi gönderir gibi göndereceğiz doğru mudur? 35.000,00 TL ye yakın bir icra var fakat yurtdışı olduğu için birşey yapamıyoruz yahu

  5. tebligat hukuku açısından değişen bir durum yok. Tebligat Kanununda nasıl öngörülmüşse öyle olacak. Hollanda’ya bir boşanma davası için tebligat işi vardı, ölümdü.Bildiğin ölümdü. Çeviri işleri ardından Adalet Bakanlığı, oradan ilgili ülkeye Büyükelçilik marifetiyle tebligat.

  6. aga iyi güzel hoş anlatmışsın da, karşı taraf yurtdışında olunca ne yapacağız yahu, mesela Hollanda’da.. Yani ödeme emrini tebliğ aşaması ve hadi tebliğ yapıldı diyelim icrasını nasıl yapacağız bunun?

CEVAPLA

İnsan mısın? *